Σχήματα & χρώματα.

Προσπάθησα να ανακαλύψω φωτογραφικά την μαγεία του "χωριού των Χριστουγέννων" στον μικρό μου τόπο,δυστυχώς το μόνο που αποτύπωσα ήταν σχήματα και χρώματα.....έχω γεράσει και δεν με αγγίζουν τα θαύματα.