"Ο έρωτας Το αρχιπέλαγος Κι η πρώρα των αφρών του Κι οι γλάροι των ονείρων του".(Οδ.Ελύτης)

My seagulls and other birds album. 
Thanks a lot for your time!
You can also find me in FLICKR | BLOG | FACEBOOK | 500px | INSTAGRAM | PHOTOγράφος
This image is protected by copyright and it is not for use without my written permission.
Copyright© *Τhemida Zidrou* ©All rights reserved